OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender III mHE - 2013 Print this page Generate PDF

Broj čitanja: 973
12. Jul 2013.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Kategorija: Tender III mHE 2013
Poslao: urednik

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na osam vodotoka.

* * *
Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me
Kontakt osoba: Boris Rebić , tel: 020 482 213  , E-mail:  boris.rebic@mek.gov.me  
Kontatk adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46,81000 Podgorica, Crna Gora

Opširnije...

 

KONCESIONI AKT

Koncesioni akt definiše proceduru, sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Ovaj dokument definiše aktivnosti ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar u vrijeme obavljanja koncesionih djelatnosti.

Koncesioni akt mozete preuzeti na ovom linku

PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

·         Hidrološke obrade za profile mHE na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2007. godine link

·         Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) elektrana u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2008. godine link

·         Tehničke preporuke priključenja na elektro-distributivnu mrežu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić,  Funkcionalna cjelina Distribucija

Priključak na elektro-distributivnu mrežu se vrši  na način predstavljen u Tehničkim predlozima za priključak na elektro-distributivnu mrežu. Pomenuta rješenja predstavljaju zvanični predlog za priključenje planiranih mHE na elektro-distributivnu mrežu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG) kao ovlašćenog operatora distributivnog sistema, Pomenuta rješenja se sastoje iz slijedeće dokumentacije: 

  • Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka za mHE-e Bistrica i Kaludarska, EPCG AD Nikšić, Podgorica 25. 06. 2013. godine link
  •  „Studije o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetski sistem Crne Gore'', Institut Milan Vidmar, septembar 2012 link
Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 15418 | Ukupan broj posjeta: 1569053