OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Novosti Print this page Generate PDF

Broj čitanja: 22073
10. Mar 2016.

OBAVJEŠTENJE LICIMA KOJA SU ZAINTERESOVANA DA INVESTIRAJU U PROJEKTE KOJIMA SE OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

OBAVJEŠTENJE LICIMA KOJA SU ZAINTERESOVANA DA INVESTIRAJU U PROJEKTE KOJIMA SE OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

 

 

 

Izvori i obim korišćenja energije iz obnovljivih izvora utvrđuju se Akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koji donosi Vlada Crne Gore, a ciljevi korišćenja obnovljivih izvora energije utvrđuju na osnovu energetskih potreba, ekonomskih mogućnosti i obaveza Crne Gore preuzetih potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Sprovođenje Akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora prati Ministarstvo ekonomije i o njegovoj realizaciji svake druge godine dostavlja Vladi Crne Gore i nadležnom organu Energetske zajednice izvještaj o realizaciji Akcionog plana. Pomenuti izvještaj treba da sadrži analizu ostvarivanja nacionalnog cilja u pogledu pojedinačnih udjela (električna energija, grijanje i hlađenje, saobraćaj) i ukupnog udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u izvještajnom periodu.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo ekonomije je u obavezi da do kraja ove godine dostavi izvještaj Vladi Crne Gore i nadležnom organu Energetske zajednice. Ukoliko izvještaj pokaže da je Crna Gora dostigla nacionalni cilj, Vlada Crne Gore može prestati da pod­sti­če iz­grad­nju no­vih objeka­ta za pro­iz­vod­nju ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, do stvaranja uslova za ponovno pokretanje podticanja ovog vida izgradnje.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i potrebu da Ministarstvo ekonomije do kraja godine ima sve potrebne podatke i jasne pokazatelje neophodne za pripremu izvještaja o realizaciji Akcionog plana

Ministarstvo ekonomije, s obzirom na navedene okolnosti, obavještava sva lica koja su zainteresovana da investiraju u projekte kojima se omogućava korišćenje energije iz obnovljivih izvora da se obustavlja prijem svih zahtjeva, odnosno inicijativa, za pokretanje postupka dodjele koncesija za izgradnju objekata koji koriste obnovljive izvore do kraja ove godine.

 
Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15416 | Ukupan broj posjeta: 1569051