OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Novosti Print this page Generate PDF

Broj čitanja: 21251
16. Mar 2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI

Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI
 
 
 
 
 
 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 17.03.2016. do 01.04.2016. godine održati:

Javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt Koncesionog akta se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo, kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 01.04.2016. godine, na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 24.03.2016. godine, sa početkom u 12h.

___________________________________________________________________

Nacrt koncesionog akta možete preuzeti na ovom linku.

Nacrt Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana možete preuzeti na ovom linku.

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2007. godina,

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori (druga faza), Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2008. godina,

Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro ( mHE) u Crnoj Gori, Hidrološki sektor HMZCG, 2008. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Lještanice za usvojenu dionicu (KVZ: 1007 mnm-KMZ: 726 mnm), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Preliminarna hidrološka analiza oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mnm i proračun bruto energetskog potencijala, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bistrice na sljedećim dionicama 670-610 i 610-580 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Bjelojevićke rijeke na sljedećim dionicama 1373-1200, 1180-980 i 890-826  mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Sjevernice na sljedećim dionicama 460-416, 320-300 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bukovice na sljedećim dionicama 1200-1100, 1100-980 mnm,. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina.


Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15415 | Ukupan broj posjeta: 1569050