OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Akcioni plan biomase Print this page Generate PDF

Crna Gora kao potpisnica sporazuma o formiranju Energetske zajednice, kao i u skladu sa Zakonom o energetici, ima obavezu da pripremi Program razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa formom National Renewable Energy Action Plan (NREAP).

Kao jedan od integralnih djelova Programa predstavlja i planiranje korišćenja biomase u energetske svrhe. Stoga, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, a putem projekta FODEMO, Ministarstvo ekonomije radi na izradi Akcionog plana za biomasu.

Akcioni plan će sagledati trenutni potencijal, potrošnju kao i mogućnosti za razvoj tržišta i korišćenje biomase. Konačna verzija Akcionog plana se očekuje do kraja 2012. godine.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224