OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Aktivnosti Print this page Generate PDF

Powered – Projekat priobalnih vjetroelektrana: istraživanje, mjerenje, razvoj je započet sa ciljem da se izvedu naučna istraživanja kako bi se utvrdilo da li postoje prirodni i tehničko-administrativni uslovi u području Jadranskog i Jonskog mora  za razvoj povoljnih investicija priobalnih vjetroelektrana. Odluka da se fokusira samo na vjetroelektrane na otvorenom moru je strateške prirode ako se pokaže da je potencijal vjetra značajan u pogledu jačine i stabilnosti tokom vremena. Šta više, more otvara mogućnosti većih instalacija tehnologije vjetrogeneratora zahvaljujući mogućnosti instalacije velikih turbina čija bi instalacija na kopnu naišla na neosporne logističke probleme. Takođe, značajna važnost se treba dati studijama uticaja na životnu sredinu i morski prizor koje pomažu da se definišu manje prihvatljiva područja za instalaciju priobalnih vjetroelektrana. Ovaj način pristupa omogućava planiranje razvoja energije vjetra na Jadranskom moru u skladu sa lokalnim zajednicama I nacionalnim regulativama različitih zemalja.

Powered projekat je zvanično započet 31. marta 2011. godine tokom konferencije u Peskari kojoj su prisustvovali predstavnici tijela i institucija četiri nacije koje učestvuju u projektu: Italije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije kao i privatni partneri. Projekat koji uključuje studije i istraživanja biće zaključen u februaru 2014. godine. Sva dokumenta, faze napredovanja, novosti vezane za oblast energije vjetra i najvažnije, podaci koji će biti sakupljeni anemometrima biće dostupni za konsultacije na sajtu www.powered-ipa.it.

Mapa puta Powered projekta počinje instalacijom anemometara na stubovima visine između 40 i 60 metara na otvorenom moru duž obala. Detaljni meteorološki podaci ovako prikupljeni će biti obrađeni i korišćeni za izradu mape vjetrova na Jadranskom moru kako bi se prepoznale najpovoljnije lokacije za moguće priobalne vjetroelektrane. Tokom projekta izradiće se preporuke za instalaciju vjetroturbina na Jadranskom moru kao nezaobilazni uslovi za prihavtanje investicija u ovom sektoru.

Powered projekat je finansiran putem IPA Jadranska prekogranična saradnja 2007-2013 u ukupnoj sumi od 4.453.000 eura. Cilj projekta je da se ojača kapacitet za održivi razvoj Jadransko-jonskog makro regiona zahvaljujući strategiji prihvaćenoj od strane relevantnih zemalja. Razvoj korišćenja energije vjetra bi donijelo veoma pozitivne rezultate za cijeli Jadransko-Jonski makro kregion, favorizujući razvoj novog proizvodnog sektora i stvarajući poslove za koje je potreban visoki stepen profesionalne stručnosti. U ovom scenariju proizvodne oblasti i Jadranske luke bi mogle da postanu središta proizvodnih industrija i distribucije tehnoloških komponenti.

Trenutno posjetilaca: 0 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747