OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Drvno gorivo Print this page Generate PDF

Pod drvnim gorivom podrazumijeva se ogrijevno drvo, sječka, briket ili pelet. Ogrijevno drvo se tradicionalno koristi kao drvno gorivo u Crnoj Gori, dok je u proteklom periodu u porastu korišćenje peleta, idealne za automatizovane sisteme za grijanje. Briketi, sa druge strane se mogu koristiti u pećima koja koriste ogrijevno drvo ili ugalj. Drvna sječka predstavlja drvno gorivo koje se dobija usitnjavanjem drveta na sitne komade, a većinom se koristi za grijanje većih kuća ili stambenih zgrada ili u sistemima daljinskog grijanja.

Detalji o drvnim gorivima, njihovim karakteristikama i korišćenju mogu se naći u publikaciji Holandske razvojne agencije SNV „Drvna goriva: vrste, karakteristike i pogodnosti za grijanje“.

Standardi za drva biogoriva su  planirana za usvajanje od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore u toku 2013. godine.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224