OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Energetska politika Print this page Generate PDF

Vlada Crne Gore, u skladu sa svojim obavezama iz postojećeg zakonodavnog i regulatornog okvira,i u skladu sa dokumentima Evropske unije, Energetske zajednice, Svjetskog savjeta za energiju, Međunarodne agencije za energiju,  a prepoznajući da je energetika stub sveukupnog, održivog i dugoročno-stabilnog razvoja države Crne Gore, sa evidentno pozitivnim makroekonomskim efektima, ovim dokumentom utvrđuje ciljeve energetskog razvoja Crne Gore do 2030. godine.

Energetska politika definiše tri glavna prioriteta sektora energetike kojima teže utvrđena ključna strateška opredjeljenja. Tri glavna prioriteta pri razvoju energetike u Crnoj Gori su:

  • sigurnost snabdijevanja energijom,
  • razvoj konkurentnog tržišta energije i
  • održivi energetski razvoj.

Ovaj dokument takođe definiše način i mjere za postizanje navedenih ciljeva, koji će biti detaljnije određeni pri izradi akcionog plana za narednih pet godina (2012-2016).

Energetska politika Crne Gore do 2030. godine

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 17601 | Ukupan broj posjeta: 1571236