OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Energija vjetra Print this page Generate PDF

Vjetar spada u grupu stohastičkih pojava u prirodi što znači da ga nije moguće predvidjeti. Nastaje kao posljedica razlika temperatura zraka (zbog uticaja Sunca) a proračun ekonomske isplativosti je veoma složen i zahtijeva dugotrajna mjerenja, analize i studije uključujući statističke elemente. Najbitniji elementi za gradnju turbina su stalnost postojanja vjetra, opseg brzina vjetra.. Na osnovu ovih elemenata određuje se radijus i broj lopatica rotora turbine, instalisana snaga i količina energije koja se može dobiti. Najbolja mjesta za gradnju vjetroelektrana su ona gdje su vjetrovi što stalniji i sa brzinama od 3 do 20 m/s. Najveći problem predstavlja stalnost postojanja i jednakost brzina vjetra.

Dobre osobine: nema ispuštanja gasova koji utiču na zagađenje životne sredine, ne traže dodatne izvore nikakve druge energije osim kinetičke energije vjetra i relativno jeftino održavanje. Loše osobine: prave veliku buku, grade se na izolovanim mjestima pa je pristup težak, opasnost za ptice, veoma velika početna ulaganja kapitala.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kopna i mora Republike Italije je u studiji "Procjena potencijala obnovljivih izvora energije" na osnovu istraživanja, numeričkih simulacija i detaljne analiza, koja obuhvata sva relevantna ograničenja koja utiču na smanjenje iskorišćenja energetskog potencijala vjetra je definisala potencijal vjetra u Crnoj Gori (slika ispod).

Teorijski i tehnički energetski potencijal vjetra [ W/m2] Crne Gore na 50 m i.n.t..

Nekoliko kompanija trenutno imaju saglasnost za mjerenje i straživanje potencijala vjetra na teritoriji Crne Gore izdatu od strane nadležnog ministarstva, i to:

Kompanija Lokacija
Fersa
Energias Renovables
Opštine Tivat, Bar, Ulcinj, Budva i Podgorica
Ivicom wind Gornje i Donje Krnovo, Nikšić
NTE Rumija, Bar
Dekar Rumija, Bar

 

Ministarstvu ekonomije su do danas dostavljeni Izvještaji analize mjerenja potencijala vjetra za dva lokaliteta, i to:

Pored ovih mjerenja, Hidrometeorloški zavod Crne Gore takođe radi mjerenja potencijala vjetra na visini od 10 m na automatskim stanicama, koje se mogu naći u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Ulcinju. Ministarstvo ekonomije daje dozvole za mjerenje potencijala vjetra u skladu sa Pravilnikom.

Pored toga kroz projekat POWERED putem kojeg se planira izrada mape potencijala vjetra na području Jadranskog mora.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056