OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

FODEMO Print this page Generate PDF

Vlada Velikog Luksemburga još od 2003. godine pruža podršku reformi sektora šumarstva, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja u Crnoj Gori kroz projekat „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori“ – FODEMO projekat. FODEMO projekat se realizuje na osnovu posebnog sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, a implementaciju projekta sprovodi Lux Development – luksemburška Agencija za razvojnu saradnju.

Projekat se realizuje u dvije faze, od kojih se prva faza (2003 - 2006.godina) fokusirala na pomoć državnom šumarskom sektoru od institucija koje se bave planiranjem i upravljanjem šumskim resursima preko razvoja sjemenske i rasadničarske proizvodnje, pa sve do prerade i finalizacije drvnih proizvoda, uključujući i marketing u drvnoj industriji, dok se druga faza (2007 – 2011. godine) fokusirala na jačanje operativnog kapaciteta institucija u šumarstvu u Crnoj Gori, uveđenje poboljšanog sistema planiranja u šumarstvu u strateški i sveobuhvatniji okvir razvoja sektora šumarstva i iskorištenje ulaganja u programe (inventura šuma, geografsko informacioni sistem, šumski fond, planiranje, nacionalna šumarska politika) i mogućnosti za uvođenje značajnih promjena u pravni i institucionalni okvir u cilju približavanja standardima i zakonima EU.

U toku 2011. godine projekat je produžen za period 2011-2013. godina sa ciljem pokretanja  i razvoja održivog tržišta drvne biomase kao obnovljivog izvora energije. U ovom periodu najznačajnije aktivnosti sa aspekta razvoja korišćenja obnovljivih izvora energije koje su završene ili su u toku su:

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055