OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Forma Loklanog energetskog plana Print this page Generate PDF

Pocetkom decembra 2011. godine do kraja marta 2012. godine realizovano je niz aktivnosti kako bi se predtsavnici lokalne samouprave upoznali sa konceptom Lokalnog energetskog plana i obavezama iz Zakona o energetici, kao i uključili u pripremi same forme Lokalnog energetskog plana.

U aprilu 2012 godine, na Radionici organizovanoj od strane Ministarstva ekonomije u saradnji sa UNDP i Zajednicom opština Crne Gore, predstavnicima jedinica lokalnih uprava predstavljena je forma Lokalnog energetskog plana i proslijeđena kako bi se koristila kao osnova pri izradi Lokalnog energetskog plana.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224