OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Geo/aero/hidro termalna energija Print this page Generate PDF

Južni i centralni dio Crne Gore ima mediteransku klimu sa relativno blagim zimama i visokim prosječnim temperaturama u zimskim mjesecima što predstavlja veliku mogućnost upotrebe toplotnih pumpi koje koriste toplotu okolnog vazduha. Toplotne pumpe koje koriste aerotermalnu energiju su već dobro poznata i korišćena tehnologija za grijanje domaćinstava i radnih prostorija u ovim dijelovima Crne Gore. Očekuje se da će se ovaj vid obnovljive energije koristiti i dalje, s tim da će se sa vremenom upotrebljavati toplotne pumpe sa većim stepenom efikasnosti.

Hidrotermalna energija rijeka, podzemnih voda, jezera i mora može se koristiti kao izvor toplotne energije za upotrebu toplotnih pumpi na mjestima u blizini takvih izvora. Podgorica i Nikšić se nalaze na podzemnim jezerima pa se hidrotermalna energija podzemnih voda može koristiti u ove svrhe u ovim gradovima, dok se i većina gradova u Crnoj Gori nalazi na obalama rijeka ili mora pa se ovaj izvor energije može uzeti u razmatranje.Potrebno je obaviti više istraživanja kako bi se procjenio geotermalni potencijal Crne Gore, koji bi se mogao koristiti za proizvodnju energije u Crnoj Gori.

Postojeće globalne mape geotermalnog potencijala ne prepoznaju ovaj potencijal kao značajan obnovljivi izvor energije za Crnu Goru. Međutim, u zavisnosti od karakteristika mikro lokacije geotermalna energija može imati koristan potencijal za energetske svrhe. Pored toga, toplota zemlje se može koristiti kao izvor energije za geotermalne toplotne pumpe.

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055