OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Građevinska dozvola Print this page Generate PDF

Građevinska dozvola se izdaje u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata koji definiše neophodne uslove, kao i dokumentaciju koju treba dostaviti u zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, što uključuje reviziju tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji neophodnoj za izgradnju predviđenog objekta, kao i set saglasnosti datih u nastavku.

Saglasnosti koje su potrebne za idavanje građevinske dozvole su:

  1. Elektroenergetska saglasnost
  2. Vodovodna saglasnost
  3. Protivpožarna saglasnost
  4. Ekološka saglasnost
  5. Saobraćajna saglasnost
  6. Vodna saglasnost
  7. Poljoprivredna saglasnost
  8. Geomehanička saglasnost
  9. Saglasnost za zaštitu spomenika kulture

Na osnovu potpisanih ugovora za izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, do sada je izdato 9 građevinskih dozvola, i to na vodotoku Crnja, Opština Kolašin; vodotoku Bjelojevička, Opština Mojkovac; vodotoku Bistrica, Opština Bijelo Polje; vodotoku Jezerštica, pritoka Bistrice, Opština Berane i vodotoku Šekular, Opština Berane. Izdate građevinske dozvole mogu se naći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 11 | Posjeta ovog mjeseca: 17610 | Ukupan broj posjeta: 1571245