OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Hidrološki istraženi vodotoci Print this page Generate PDF

Vodotoci na kojima je urađena hidrološka obrada

Hidrološka obrada je urađena od strane Hidrološkog sektora Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) in 2007 i sadrži informacije o vodotocima, sa procijenjenom snagom i godišnjom proizvodnjom električne energije na vodotocima, koje su dobijene na osnovu jednogodišnjih istraživanja i hidrometrijskih mjerenja.

Ideja za realizaciju projekta izgradnje malih, mini ili mikro hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori postojala je u Elektroprivredi Crne Gore A.D. (EPCG A.D.) više decenija, ali dosadašnja aktivnost se svodila uglavnom na studijske radove. U periodu 1980 – 1986 god. urađeno je oko 70 studija za potencijalne mHE. Na pritokama Tare, Ibra i Ćehotine nijesu izučavane potencijalne lokacije za gradnju mHE. Po nekoj gradaciji male HE su snage do 10 MW, mini do 2 MW i mikro do 500 KW. U stručnim i ostalim krugovima Elektroprivrede figurisao je broj od 68 mHE ukupne instalisane snage 226 MW i moguće godišnje proizvodnje 630 GWh. Treba reći da tehničke, energetske i druge karakteristike ovih mHE nijesu bazirane na kvalitetnim hidrološkim podacima, te su i sama rješenja dovedena u sumnju, upravo, iz tih razloga. Naime bez preciznih, konkretnih i kvalitetnih hidroloških parametara nije moguće tvrditi da su studijska rješenja dobra jer mogu biti precijenjena ili potcijenjena. Ovo prije svega što je njihova proizvodnja bazirana na prosječnom hidropotencijalu procijenjenom na specifičnu energiju od 0,36 GWh/km2, što je prosjek za bivšu Jugoslaviju i osnovni njihov nedostatak. U cilju prevazilaženja ovog problema provedena su ova hidrološka istraživanja. Naime, iskorišćeno je prisustvo Norveškog direktorata za vode i energiju (NVE) u Crnoj Gori, koji su finansirali odreñene projekte HMZCG, pa su uz pomoćstručnjaka iz HMZCG, ostvareni neposredni i nezvanični kontakti sa ekspertima NVE i tako stvoreni početni uslovi za potencijalnu realizaciju ''Projekta hidroloških istraživanja za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori''.

U okviru projekta „Reforma politike energetskog sektora za promociju malih hidroelektrana u Crnoj Gori“, kancelarija UNDP u Crnoj Gori je donirala opremu HMZCG koja se koristila za mjerenje hidropotencijala nedovoljno istraženih lokacija na teritoriji Crne Gore. Naime, na osnovu jednogodišnjih mjerenja izvršenih u toku 2010. godine za 8 vodotoka i 2011. godine za dodatnih 7 vodotoka, a uz pomoć ove opreme, HMZCG je pripremio sledeće izvještaje koji pojašnjavaju rezultate izvršenih mjerenja.

Pored ovih mjerenja, u martu 2011. godine započet je i jednogodišnji projekat izrade Katastra malih vodotoka na kojima se mogu graditi male hidroelektrane. Projekat se finansira od strane Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), dok izradu same studije, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Ministarstvom ekonomije, vrši češko-crnogorski konzorcijum koji sačinjavaju kompanije i institucije: Vodni Zdroje a.s., Prag; Hydroprojekt CZ a.s., Prag; Blom Czech Republic s.r.o., Brno; Sistemd.o.o., Podgorica; i Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Podgorica. Projekat traje do oktobra 2012. godine kada će Katastar biti predstavljen kako relevantnim opštinama tako i drugim korisnicima.

Trenutno posjetilaca: 10 | Posjeta ovog mjeseca: 17607 | Ukupan broj posjeta: 1571242