OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

IPA Print this page Generate PDF

IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) je fond za projekte koji predstavljaju prioritet pri harmonizaciji politike i zakonodavstva Crne Gore sa politikom i zakonodavstvom Evropske Unije.

U proteklom periodu u energetskom sektoru realizovan je projekat IPA 2007 „Implementacija Sporazuma o formiranju Energetske zajednice“ koji je započeo u februaru 2010. godine i zaključen u novembru 2011. godine. Projekat je bio podjeljen na tri dijela koji su se odnosili na konkretne institucije, dio tehničke pomoći Regulatornoj agenciji za energetiku, dio tehničke pomoći Operatoru prenosnog sistem (CGES) i dio tehničke pomoći Sektoru energetike Ministarstva ekonomije u oblasti energetske efikasnosti.

Pored ovog projekta u martu 2011. godine Sektor energetike Ministarstva ekonomije je započeo kao partner na projektu IPA Adriatic „Priobalne vjetroelektrane: istraživanje i razvoj (POWERED). Ovaj projekat će trajati do marta 2014. godine a ima za cilj pripremu mape vjetrova na Jadranskom moru u cilju potencijalne izgradnje priobalnih vjetroelektrana, kako bi se sagledala mogućnost mogućeg korišćenja ovog obnovljivog izvora u budućnosti.

Takođe, krajem 2012., početkom 2013. godine planira se početak projekta IPA 2011 „Održivi razvoj energetike Crne Gore“ koji se većinom odnosi na korišćenje obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnostu u sektoru saobraćaja, kao i održivo korišćenje energije u ovom sektoru. Osnovni razlog za ovaj projekat je implementacija obavezne direktive 2003/30/EC o promociji biogoriva i korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja, zamjenjena direktivom 2009/28/EC o promociji obnovljivih izvora energije.

Konačno Sektor energetike Ministarstva ekonomije je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom unutrašnjih poslova apliciralo za projekat IPA 2012-2013 „Optimalno korišćenje resursa s ciljem smanjenjem uticaja na klimatske promjene i negativnog uticaja prirodnih nepogoda“.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224