OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

IPA 2011 – Održivi razvoj energetike (Saobraćaj) Print this page Generate PDF

Projekat IPA 2011 „Održivi razvoj energetike u Crnoj Gori“ je u fazi odabira konsultantske kuće koja će realizovati aktivnosti kao definisane projektnom dokumentacijom. U toku je procedura odabira konsultanata koji će raditi na realizaciji ovog projekta od strane Delegacije EU u Crnoj Gori. Početak realizacije projekta očeku se u prvoj polivini 2013. godine.

Kako bi se pripremili za početak ovog projekta, na zahtjev Sektora energetike Ministarstva ekonomije, a uz podršku EU kroz TAIEX tokom nedelje 15.-19- oktobra 2012. godine Crnu Goru je posjetio g. Thorsten Wege, predstavnik Holandske Vlade koji se bavi pitanjima biogoriva, odnosno implementacije direktive 2009/28/EC. G. Wege se sastao sa predstavnicima Sektora energetike Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Regulatorne agencije za energetiku i Univerziteta Crne Gore. Sastancima su bili pozvani i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Rezultat posjete je gruba forma legislativnog akta vezanog za korišćenje obnolvljivih izvora energije u Crnoj Gori.  

Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 17601 | Ukupan broj posjeta: 1571236