OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Izrada LEP Cetinje, Bijelo Polje i Andrijevica Print this page Generate PDF

U oktobru 2012. godine počelo se sa izradom lokalnih energetskih planova za opštine Cetinje, Bijelo Polje i Andrijevica. Lokalni energetski planovi rade se u skladu sa modelom forme lokalnog energetskog plana a samu izradu pratiće i tri treninga za predstavnik ostalih lokalnih samouprava o načinu pripreme lokalnih energetskih planova.

U skladu sa predlogom Sektora energetike Ministarstva ekonomije, lokalne samouprave Cetinje, Bijelo Polje i Andrijevica formirale su pojedinačne lokalne radne grupe. Lokalne radne grupe su formirane od 4-5 predstavnika lokalne samouprave, uključujući predstavnika lokalne jedinice FC Distribucije, EPCG i predstvanika građana, kao i po jednog predstavnika Sektora energetike Ministarstva ekonomije. Radne grupe će blisko sarađivati sa nacionalnim konsultantom prof. Ilijom Vujošević, ekspertom za oblast energetike. Samu izradu lokalnih energetskih planova radiće konsultanti iz Srbije, g. Aleksandar Macura i g. Ivana Radulović, čiji će izvještaji biti proslijeđeni nacionalnom konsultantu i radnim grupama na komentare i usvajanje. Trening predstavniak drugih lokalnih samouprava radiće konsultanti uz prisustvo nacionalnog konsultanta.

U skladu sa planovima projekta planirane aktivnosti uključuju sledeće:

  • Izvještaj I - pregled trenutnog stanja, postojeće dokumentacije i podataka;
  • Izvještaj II - izrada prvog dijela lokalnih energetskih planova, poglavlja I-IV iz forme LEP
  • Trening 1 - edukacija predstavnika ostalih lokalnih samouprava o aktivnostima potrebnim za izradu I dijela LEP
  • Izvjestaj III - izrada drugog dijela LEP, poglavlja V-VI iz forme LEP
  • Trening 2 - edukacija predstavnika ostalih lokalnih samouprva vezano za izradu II dijela LEP
  • Izvjestaj IV - izrada trećeg dijela LEP, poglavlja VII-X iz forme LEP
  • Trening 3 - edukacija predstavnika ostalih lokalnih samouprva vezano za izradu III dijela LEP
  • Finalna verzija LEP za 3 opštine i zvanično predstvaljanje predloga

Rad sa radnim grupama počeo je posjetama opštinama 22. i 23. oktobra 2012. godine. Prvi trening za ostale lokalne samouprave očekuje se u drugoj polovini decembra 2012. godine. Završetaj svih aktivnosti po ovom dijelu projekta planira se za početak marta 2013. godine.

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224