OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Javno privatno partnerstvo u sektoru energetike u Crnoj Gori Print this page Generate PDF

Sektor energetike Ministarstva ekonomije je dobio projekat tehničke pomoći Svjetske Banke iz fonda "Public-PrivateInfrastructureAdvisoryFacility (PPIAF)”, u saradnji sa ESMAP fondom. Studija “Javno-privatna partnerstva za nove oblike proizvodnje električne energije u Crnoj Gori” izrađena od strane konsultantske kuće CEPA (Cambridge Economic Policy Advisors) iz Velike Britanije, a koja se fokusirala na sljedeće oblasti:

  1. pregled stanja legislativnog, institucionalnog i regulatornog okvira i ambijenta po pitanju javno-privatnih partnerstava (JPP) za proizvodnju električne energije;
  2. pregled opcija podesnih za Crnu Goru po pitanju JPP-a;
  3. pregled preporučljivih JPP opcija za Crnu Goru i potrebnih promjena kod stanja legislativnog, institucionalnog i regulatornog okvira.

Najvažnija preporuka Studije je, naravno, potreba da se efektivnije usaglase ciljevi Crne Gore i privatnih investitora u oblasti porizvodnje energije, i da se razvoju Crne Gore doprinese preko održivih projekata javno-privatnog partnerstva u sektoru proizvodnje energije, unutar jakog legislativnog okvira. Potrebno je zajednički težiti da se  pojednostave proces dobijanja građevinske dozvole, kao i proces priključenja na prenosnu ili distributivnu mrežu.

Trenutno posjetilaca: 0 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747