OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Koncept klimatskih promjena pri razvoju opština Print this page Generate PDF

U okviru projekta “Reforma politike energetskog sektora za promociju malih hidroelektrana u Crnoj Gori'' pokrenut je koncept dodatne ekonomske valorizacije lokacija koje su predviđene za izgradnju malih hidroelektrana. Male hidroelektrane su  poznate ne samo kao pouzdani proizvođači energije već i kao pokretači cjelokupnog ekonomskog razvoja mikro lokacija na kojima su izgrađene. Lokacije na kojima su smještene male hidroelektrane predstavljaju dobar osnov za razvoj drugih poslova poput: organske poljoprivrede, eko-turizma, ribarstva, drvoprerade, saobraćaja itd. Na taj način, male hidroelektrane mogu biti odskočna daska za razvoj cjelokupnog područja.

Kao najbolji primjer za implementaciju navedenog koncepta izabran je vodotok Mojanska, rijeka Perućica-Zlorečica u Opštini Andrijevica. Za ovu lokaciju odrađena su detaljnija istraživanja, a na osnovu njih napravljen je izvještaj.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747