OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Lokalne studije Print this page Generate PDF

U toku 2011-2012. godine izrađene su odvojene lokalne studije analize lanca vrijednosti (lv) biomase za Opštinu Rožaje, Bijelo Polje i Pljevlja sa analizom provedenog istraživanja ciljnih grupa ( koncesionari,privatni vlasnici,drvopreradivači) i prezentacija rezultata analize. Rezultati analiza predstavljeni su na radionici na temu „Mogućnosti proizvodnje i korišćenja biomase kao obnovljivog izvora energije“, tokom koje su relevantne institucije imale priliku da se upozanju sa glavnim zaključcima ovih studija.

Studija Pljevlja

Studija Rožaje

Studija Bijelo Polje

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 16113 | Ukupan broj posjeta: 1569748