OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Loklani energetski planovi Print this page Generate PDF

Planiranje razvoja energetskog sektora je potpuno tek nakon sagledavanja energetskih potreba, kao i prirodnih potencijala i mogućnosti ušteda na lokalnom nivou. Stoga, Zakona o energetici je članom 11 obavezao jedinice lokalne samouprave da pripreme lokalni energetski plan (u daljem tekstu: LEP) koji na period od 10 godina planira potrebe i način snabdijevanja energijom, kao i mjere za efikasno korišćenje energije, obnovljivih izvora energije i kogeneracije u skladu sa Strategijom razvoja energetike i programom razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Na osnovu konsultacija sa predstavnicima lokalne samouprave početkom 2012. godine pripremljena je forma LEP koja se predlaže kao osnova za izradu LEP svim jedinicama lokalne samouprave. je na sljedećem linku. Za sada ni jedna lokalna samouprava nije usvojila LEP. U toku je izrada LEP za Opštine Cetinje, Bijelo Polje i Andrijevica, više informacija ovdje.

Trenutno posjetilaca: 10 | Posjeta ovog mjeseca: 17608 | Ukupan broj posjeta: 1571243