OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Metodologija mjerenja potrošnje biomase Print this page Generate PDF

Crna Gora kao članica Energetske zajednice je u toku 2010-2012. godine učinila znatne pomake ka implementaciji direktivu 2009/28/EC za obnolvjive izvora energije. Zakonom o energetici („Sl. List CG“, br. 28/10) i pratećim podzakonskim aktima za obnovljive izvore energije u toku 2010 i 2011 implementirana je direktiv, osim u oblasti transporta. Direktiva 2009/28 EC nameće nacionalni cilj za udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije, što uključuje električnu energiju, toplotnu energiju i energiju korišćenu  sektoru saobraćaja. Sekretarijat Energetske zajednice je u toku 2010. godine počeo sa izradom Studija implementacije Direktive 2009/28 EC za zemlje članice Energetske zajednice kako bi se odredio nacionalni cilj za svaku od zemalja na osnovu metodologije date direktivom.

Međutim u proteklom periodu se pokazalo da nedostatak adekvatnih podataka o potrošnji biomase u Crnoj Gori predstavlja jedan od glavnih nedostataka planiranja energetskog razvoja. Stoga, putem projekta FODEMO Sektor energetike Ministarstva ekonomije je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Statističkog zavoda Crne Gore (MONSTAT) počeo sa izmjenom metodologije za prikupljanje podataka o potrošnji biomase u Crnoj Gori. Izmjenjena metodlogija planira se koristit u toku ove godine za dobijanje konkretnih podataka, dok bi se od 2013. godine ova metodologija koristila u godišnjem planu.

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055