OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

mHE - male hidroelektrane Print this page Generate PDF

Iako je razvoj elektroprivredne djelatnosti u Crnoj Gori u proteklom periodu bio uglavnom usmjeren ka projektovanju, planiranju i izgradnji većih energetskih objekata, u posljednjih nekoliko godina se provode sve intenzivnije aktivnosti na istraživanju potencijala razvoja malih hidroelektrana. Osnovni parametar na osnovu kojeg se definiše mala hidroelektrana, uglavnom u svim zemljama, je instalisana snaga, koja za male hidroelektrane u Crnoj Gori iznosi do 10 MW.

Za izgradnju malih hidroelektrana osnovna dva parametra pri definisanju njihove izvodljivosti čine hidrološki podaci i udaljenost i stanje elektroenergetskog sistema. U periodu od 2007 do danas Crna Gora je pokrenula aktivnosti mjerenja malih vodotoka, uz norvešku pomoć, pomoć projekta UNDP i tekuću pomoć EBRD. Ovim putem do sada su izvršenja hidrološka mjerenja na 45 vodotoka, dok se putem projekta EBRD za izradu Katastra malih vodotoka za potrebe izgradnje malih hidroelektrana instalisane snage do 1 MW trenutno vrše mjrenja na 87 vodotoka na teritoriji 13 crnogorskih opština.

Napomena: Geografsku predstavu lokacija malih hidroelektrana možete detaljno sagledati na sljedeći način:

Softver za QGIS formu možete preuzeti ovdje. Posle preuzimanja i instaliranja QGIS softvera, preuzmite datoteku male hidroelektrane i raspakujte je. U navedenoj fascikli pokrenite project.qgs datoteku i dobićete podatke o:

  • katastarskim opštinama,
  • rijekama,
  • mjernim tačkama,
  • topografske pozadine i
  • satelitske snimake Zemlje od strane geoservera.

S druge strane, Kako bi se definisalo stanje elektroenergetskog sistema, a posebno distributivne mreže u toku je izrada Studije priključenja i pogona distribuiranih izvora na elektroenergetski sistem putem UNDP projekta, koju izrađuje Elektroinstitut “Milan Vidmar” u saradnji sa EPCG, CGES i Ministarstvom ekonomije.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224