OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Nacionalna inicijativa Print this page Generate PDF

Proceduru predlaganja predmeta javnog nadmetanja može započeti državni organ odgovoran za poslove energetike, odnosno Ministarstvo ekonomije ili u slučaju da je resurs koji se daje na korišćenje od lokalnog značaja, proceduru javnog nadmetanja može voditi i jedinica lokalne uprave. Odlukom Vlade Crne Gore, odnosno Odlukom Skupštine opštine definišu se resursi za koje se planira davanje koncesija, odnosno prava korišćenja investitoru na osnovu javnog nadmetanja.

Tri javna nadmetanja (Tender I mHE, Tender II mHE, Tender vjetroelektrane 2009)   za izgradnju objekata koji koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije je započelo i vodilo ministarstvo odgovorno za oblast energetike, odnosno Ministarstvo ekonomije. Pored toga, u decembru 2010. godine Ministarstvo ekonomije je objavilo Pismo namjere za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana na osam vodotoka gdje je zainteresovanost izrazilo 17 stranih i domaćih investitora, kao i Poziv za izražavanje zainteresovanosti za korišćenje hidropotencijala rijeke Ćehotine gdje je zainteresovanost pokazalo 15 stranih I domaćih kompanija. Ministarstvo ekonomije za sada nije pokrenulo dalje aktivnosti za organizovanje ovih javnih nadmetanja.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17591 | Ukupan broj posjeta: 1571226