OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Novosti Print this page Generate PDF

Page 1 of 2  > >>
27. Jun 2016.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI

12. May 2016.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI
 

16. Mar 2016.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI
 

10. Mar 2016.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
OBAVJEŠTENJE LICIMA KOJA SU ZAINTERESOVANA DA INVESTIRAJU U PROJEKTE KOJIMA SE OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

23. Nov 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
OBAVJEŠTENJE ZAINTERESOVANIM INVESTITORIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA TERITORIJI OPŠTINE ANDRIJEVICA
 

19. Oct 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2016. GODINU

31. Jul 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

29. Jul 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU DOPUNE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

25. Jun 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

12. May 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

PUBLIC CONSULTATION ON THE DRAFT CONCESSION ACT FOR GRANTING CONCESSIONS FOR THE CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER IN MONTENEGRO

Page 1 of 2  > >>
Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 16114 | Ukupan broj posjeta: 1569749