OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Ostali obnovljivi izvori energije Print this page Generate PDF

Pored energije vode, vjetra, sunca i biomase, Zakon o energetici poznaje i geotermalnu, aerotermalnu i hidrotermalnu energiju, kao i energiju talasa, plime i osjeke kao obnovljive izvore energije.

Geotermalna energija koristi toplotu Zemljine kore, hidrotermalna energija koristi toplotu podzemnih voda, rijeka, mora ili jezera, dok aerotermalna energiju koristi toplotu vazduha uz pomoć toplotnih pumpi za grijanje/hlađenje. Sa druge strane energija talasa, plime i osjeke se oslanja na iskorišćenje mehaničke energije pokretanja mora. Konkretnih studija vezanih za definisanje potencijala ovih energija na nacionalnom nivou za sada nisu urađene.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056