OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Posjeta lokacijama malih hidroelektrana u Sloveniji i Austriji, UNDP, 2010 Print this page Generate PDF

Putovanje je organizovala kancelarija UNDP-a u cilju prezentovanja najboljih svjetskih praksi iz ove oblasti. Grupu su sačinjavali predstavnici: državnih institucija, lokalnih samouprava, biznis i civilnog sektora, a posjećene su brojne lokacije na Pohorju u Sloveniji i Štubenbergu i Feldbahu u Austriji.

 

Pogledajte foto priču.

Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747