OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Predati zahtjevi Print this page Generate PDF

Ministarstvo ekonomije je 01. septembra 2014. godine nastavilo sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetske dozvole. Na sljedećim linkovima mogu se naći uredni zahtjevi dostavljeni Ministarstvu ekonomije:

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane Fudbalskog Saveza Crne Gore na krovu administrativnog objekta, instalisane snage do 1 MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane “Fudbalskog saveza Crne Gore”, Podgorica, s ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage 31,22 kW i planirane godišnje proizvodnje 36,55 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica. 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na maja.pavicevic@mek.gov.me, najkasnije do 02.avgusta 2017. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bare Kraljske” na vodotoku Vranještica, instalisane snage do 1 MW, KO Bare Kraljske, Opština Kolašin

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “PM Hydro” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 995 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3,35 GWh, KO Bare Kraljske, Opština Kolašin. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 23. juna 2017. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Skrbuša” na vodotoku Skrbuša, instalisane snage do 1 MW, KO Trunića Do, Opština Kolašin

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Hydro Logistics” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 900 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3,43 GWh, KO Trunića Do, Opština Kolašin. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 23. juna 2017. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Čelinska” na vodotoku Čelinska rijeka, instalisane snage do 1 MW, KO Majstorovine, Opština Bijelo Polje  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “UNIPRED” doo, Bijelo Polje, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 296 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1,1 GWh, KO Majstorovine, Opština Bijelo Polje. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 05. maja 2017. godine.

 

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “Alliance d.o.o” na krovu poslovnog objekta, instalisane snage do 1 MW, KO Donja Gorica, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Alliance” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 202,80 kWp i procijenjene godišnje proizvodnje od 267,696 kWh, KO Donja Gorica, Opština Podgorica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 11. aprila 2017. godine.

 

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Brzava 1” na vodotoku Brzava, instalisane snage do 1 MW, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Unipred” doo, Bijelo Polje, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 650 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2,27 GWh, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 11. aprila 2017. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Stubljanska” na vodotoku Stubljanska, instalisane snage do 1 MW, KO Kostenica, Opština Bijelo Polje  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Unipred” doo, Bijelo Polje, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 401 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1,85 GWh, KO Kostenica, Opština Bijelo Polje. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.jelic@mek.gov.me, najkasnije do 11. aprila 2017. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Zagradska” na vodotoku Zagradska, instalisane snage do 1 MW, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Unipred” doo, Bijelo Polje, s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 698 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2,7 GWh, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 23. decembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Brzava” na vodotoku Brzava, instalisane snage do 1 MW, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Unipred” doo, Bijelo Polje , s ciljem izgradnje male hidroelektrane instalisane snage 629 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2,15 GWh, KO Prijelozi, Opština Bijelo Polje. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 23. decembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Vođenički potok” na vodotoku Vođenički potok, instalisane snage do 1 MW, KO Ulotina, Opština Andrijevica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Nord Elektro” doo, Andrijevica , s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 198,99 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 432,67 MWh, KO Ulotina, Opština Andrijevica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 07. decembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “Titex 4” na krovu objekta bivši Titex, instalisane snage do 1 MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva “Hemera Technologies” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 406 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 548,9 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 29. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “Titex 2” na krovu objekta bivši Titex, instalisane snage do 1 MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane društva Poslovno logistički centar “Morača” AD, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 999,78 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1473,2 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 29. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “Titex 1” na krovu objekta bivši Titex, instalisane snage do 1 MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “HTP Trend Korali” AD, Sutomore, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 457,47 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 674,7 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 29. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “Titex 3” na krovu objekta bivši Titex, instalisane snage do 1 MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Biokoda Montenegro” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 999,78 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1475,3 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica. 

 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 29. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Radmanska” na vodotoku Radmanska, instalisane snage do 1 MW, KO Radmanci, Opština Petnjica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Hydro Logistics” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 948 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3,42 GWh, KO Radmanci, Opština Petnjica. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 11. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Radmanska” na vodotoku Radmanska, instalisane snage do 1 MW, KO Radmanci, Opština Petnjica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “SHPP Montenegro 2” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 930,70 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2,719 GWh, KO Radmanci, Opština Petnjica. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 11. novembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Elektrana Mišnića” na vodotoku Mišnjića potok, instalisane snage do 1 MW, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane Radoja Mišnića iz Mojkovca, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 222,2 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 0,987 GWh, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 6. oktobra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Varin potok” na vodotoku Varin potok, instalisane snage do 1 MW, KO Bare, Opština Kolašin.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane Ivana Simonovića iz Podgorice, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 177,3 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 0,67 GWh, KO Bare, Opština Kolašin.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 6. oktobra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Dapsićka rijeka” na vodotoku Dapsićka rijeka, instalisane snage do 1 MW, KO Budimlja, Opština Berane.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Beton Group-Popović” doo, Berane, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 575,86 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2,03 GWh, KO Budimlja, Opština Berane. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 24. septembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bukeljka” na vodotoku Bukeljka, instalisane snage do 1 MW, KO Daciće, Opština Rožaje.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Tofi” doo, Rožaje, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 467 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1105 MWh, KO Daciće, Opština Rožaje. 

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. septembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Pješčanica” na vodotoku V. Pješčanica, instalisane snage do 1 MW, KO Donja Tara, Opština Kolašin.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Power AB - Group” doo, Kolašin, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 181 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 640 MWh, KO Donja Tara, Opština Kolašin.  

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. septembra 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bukovička vrela” na dijelu vodotoka Bukovička vrela, instalisane snage do 1MW, KO Moračko Trebaljevo, Opština Kolašin.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Water Group” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 304,95 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 951 MWh, KO Moračko Trebaljevo, Opština Kolašin.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. avgusta 2016. godine. 

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Krkori” na dionici vodovoda Krkori, instalisane snage do 1MW, KO Kuti, Opština Andrijevica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Vodovod I kanalizacija” doo, Andrijevica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 374 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2170 MWh, KO Kuti, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. avgusta 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane na krovu zgrade Eko zgrade Ujedinjenih Nacija, Opština Podgorica, instalisane snage do 1MW, KO Podgorica II, Opština Podgorica.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW, dostavljen od strane Uprave za imovinu, Podgorica, s ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage 85,57 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 125 MWh, KO Podgorica II, Opština Podgorica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. avgusta 2016. godine

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Vinicka” na vodotoku Vinicka, instalisane snage do 1MW, KO Vinicka II, Opština Berane.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Rudi Energy” doo, Berane, s ciljem izgradnje mHE „Vinicka“ instalisane snage 724 kW  i procijenjene godišnje proizvodnje od  2616 MWh, KO Vinicka II, Opština Berane.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. avgusta 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bukeljka” na vodotoku Bukeljka, instalisane snage do 1 MW, KO Dacići, Opština Rožaje.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Artek” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 496,28 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1144 MWh, KO Dacići, Opština Rožaje.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 04. avgusta 2016. godine.
_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Meteška rijeka” na vodotoku Meteška rijeka, instalisane snage do 1 MW, KO Desni Meteh, Opština Plav.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW dostavljen od strane privrednog društva “Normal Company” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 810 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1597 MWh, Desni Meteh, Opština Plav.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 27. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane na krovnoj konstrukciji objekta Farma kokošaka, instalisane snage do 1MW, KO Martinići.  

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW, dostavljen od strane privrednog društva “Eco Solar System” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage 996,5 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1454,16 MWh, KO Martinići, Opština Danilovgrad.

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 27. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bistrica” na vodotoku Bistrica, instalisane snage do 1MW, KO Lipovska Bistrica, Opština Kolašin.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “BB Hidro” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 993,26 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3154 MWh, KO Lipovska Bistrica, Opština Kolašin.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 16. jula 2016. godine.

_____________________

 

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane “Hotel Hilton” na krovnoj konstrukciji Hotela Hilton, instalisane snage do 1MW, KO Podgorica II.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane privrednog društva “Normal Company ” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage 165,62 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 215,306 MWh, KO Podgorica II, Opština Podgorica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 14. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bukovica” na vodotoku Bukovica, instalisane snage do 1MW, KO Rovačko Trebaljevo, Opština Kolašin

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane privrednog društva “Power AB-Group ” doo, Kolašin, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 282 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1170 MWh, KO Rovačko Trebaljevo, Opština Kolašin.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 14. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Lazanjska” na vodotoku Lazanjska, instalisane snage do 1MW, KO Dacići, Opština Rožaje.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane privrednog društva “Erlang” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 548,63 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1251 MWh, KO Dacići, Opština Rožaje.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 07. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Šeremet” na vodotoku Šeremetski potok, instalisane snage do 1MW, KO Ulotina, Opština Andrijevica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Nord Elektro” doo, Andrijevica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 571,14 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1638 MWh, KO Ulotina, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 03. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Šeremet potok” na vodotoku Šeremetski potok, instalisane snage do 1MW, KO Ulotina, Opština Andrijevica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Nord Energy” doo, Andrijevica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 829 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3500 MWh, KO Ulotina, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 03. jula 2016. godine.

_____________________

 

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Štitska” na vodotoku Štitske rijeke, instalisane snage do 1MW, KO Kuti, Opština Andrijevica.

 U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva »Hidroenergija Andrijevica« doo, Andrijevica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 897 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3000 MWh, KO Kuti, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do  01. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Umska” na vodotoku Umskog potoka, instalisane snage do 1MW, KO Kuti, Opština Andrijevica

 U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva »Hidroenergija Andrijevica« doo, Andrijevica, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 748 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 3200 MWh, KO Kuti, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do  01. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Miolje Polje” na dionici vodovoda Berane, instalisane snage do 1MW, KO Lužac Opština Berane.

 U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Benergo” doo, Berane, s ciljem izgradnje mHE instalisane snage 301 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 2200 MWh, KO Lužac, Opština Berane.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati

na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do  01. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Donja Gorica, Opština Podgorica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “BAR-KOD” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 566,8 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 750 MWh, KO Donja Gorica, Opština Podgorica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 01. jula 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Podgorica III, Opština Podgorica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Intours” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 80,36 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 110 MWh, KO Podgorica III, Opština Podgorica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. aprila 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Slatina 1, Opština Andrijevica.

 

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Televex elektro” doo, Podgorica, s ciljem izgradnje fotonaponske elektrane instalisane snage 596,7 kVA i procijenjene godišnje proizvodnje od 1007,09 kWh/kWp, KO Slatina 1, Opština Andrijevica.

 

Zahtjev možete naći na sledećem linku

 

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 15. aprila 2016. godine. 

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Bandići, Opština Danilovgrad

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane  privrednog društva “Invicta” doo, Podgorica, s  ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage  416 kW  i procijenjene godišnje proizvodnje od 568 MWh, KO Bandići, Opština Danilovgrad.

Zahtjev možete naći na sledećem linku

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 12. februara 2016. godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Kunje, Opština Bar

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane Kijanović Milisava iz Bara, s  ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage  9,70 kW  i procijenjene godišnje proizvodnje od 10,47 MWh, KO Kunje, Opština Bar.

Zahtjev možete naći na sledećem linku

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 10. novembra 2015.godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 1MW, KO Klenak, Opština Nikšić

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane kompanije  „Solpan“ d.o.o., Risan, s  ciljem izgradnje solarne elektrane instalisane snage  83 kW  i procijenjene godišnje proizvodnje od 113 MWh, KO Klenak, Opština Nikšić.

Zahtjev možete naći na sledećem linku

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 10. novembra 2015.godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju mHE instalisane snage do 1MW na vodotoku Slatina, Opština Kolašin

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane kompanije  „BB Hidro“ d.o.o., Podgorica, s  ciljem izgradnje male hidroelektrane “Slatina” instalisane snage  705 kW  i procijenjene godišnje proizvodnje od 2063 MWh na vodotoku rijeke Slatina, Opština Kolašin.

Zahtjev možete naći na sledećem linku

Sugestije i predloge povodom ovog zahtjeva možete poslati na nevena.kaludjerovic@mek.gov.me, najkasnije do 13.marta 2015.godine.

_____________________

Ministarstvu ekonomije dostavljen je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju mHE instalisane snage do 1MW na vodotoku Tustički potok, Opština Kolašin

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola („Službeni list CG“, br. 49/10 i 38/13), Ministarstvo ekonomije objavljuje Zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW dostavljen od strane kompanije  „MN Energy Plus“ d.o.o., Podgorica, s  ciljem izgradnje male hidroelektrane “Jasičje” instalisane snage  560 kW  i procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 2240 MWh na vodotoku Tustički potok, Opština Kolašin.

Zahtjev možete naći na sledećem 

Aktuelno
Linkovi


Trenutno posjetilaca: 10 | Posjeta ovog mjeseca: 17609 | Ukupan broj posjeta: 1571244