OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Prezentacija rezulatata Print this page Generate PDF

U decembru 2011. godine na sastanku kome su prisustvovali predstavnici finalnih korisnika, odnosno Sektora energetike Ministarstva ekonomije i jedinica lokalne uprave, predstvaljen je plan rada, očekivani rezultati i aktivnosti realizovane u periodu od aprila do decembra 2011. godine. Prezentacija predstavljena na sastnaku je na linku.

Krajem juna 2012. godine Obrađivače će dostaviti izvještaj o tekućim aktivnostima i planovima za dalje, kako bi krajem oktobra 2012. godine Katastar malih vodotoka bio pripremljen i spreman za korišćenje. Prezentacija Katastra malih vodotoka biće organizovana na kraju projekta.

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 16114 | Ukupan broj posjeta: 1569749