OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Procedura izgradnje Print this page Generate PDF

Druga faza realiacije energetskih objekata nakon što je projekat odobren od strane ministarstva odgovornog za oblast energetike, Ministarstva ekonomije, predstavlja procedura dobijanja neophodnih saglasnosti, uslova i građevinske dozvole za izgradnju postrojenja.

Procedura izgradnje definisana je Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata. Naime, kako bi projekat obnovljivih izvora energije počeo sa realizacijom neophodno je izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, odnosno smjernica za izgradnju objekta u skladu sa postojećom prostorno-planskom dokumentacijom na osnovu koje se isti izdaju. Na osnovu urbanističko-tehničkih uslova izrađuje se projektna dokumentacija, odnosno idejni ili glavni projekat i prikupljaju saglasnosti neophodne za dobijanje građevinske dozvole.

Zakon o urđenju prostora i izgradnji objekata usvojen je 2008. godine, uz znatne izmjene i dopune 2010. i 2011. godine. Stoga, kako bi procedura, odnosno potrebna dokumentacija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova a kasnije i za dobijanje građevinske dozvole, bila jasnija na linku možete naći prikaz procedure izrađen od strane Ministarstvo održivog razvoja i turizma, nadležnog za uređenje prostora i izgradnju objekata.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17591 | Ukupan broj posjeta: 1571226