OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Procedure Print this page Generate PDF

Procedura realizacije projekata korišćenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori od ideje do početka izgradnje se dijeli na dva glavna koraka i to na:

  • Autorizacija, odnosno odobravanje projekta od strane ministarstva odgovornog za energetiku, odnosno Ministarstva ekonomije i/ili jedinice lokalne samouprave
  • Dobijanje potrebnih saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole od strane ministarstva odgovornog za izgradnju objekata, odnosno Ministarstvo održivog razvoja i turizma i/ili jedinice lokalne samouprave, odnosno procedura izgradnje

Izuzetak od gore pomenutih koraka, odnosno projekti kojima nije potrebna autorizacija od strane Ministarstva ekonomije, predstavljaju:

  • projekti korišćenja obnovljivih izvora energije instalisane snage do 20 kW, odnosno 50 kWe u kogeneracijskom postrojenju, koja se u skladu sa članom 90 Zakona o energetic odluče za razmjenu na mjestu konekcije i
  • projekti proizvodnje električne ili toplotne energije koji ne koriste državni resurs (voda, šuma) ili zemljište, a koji proizvedenu energiju ne plasiraju u elektroenergetski sitetm ili sistem daljinskog grijanja već istu koriste za sopstvene potrebe, odnosno ostrvski sistemi.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17591 | Ukupan broj posjeta: 1571226