OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Program razvoja i korišćenja OIE Print this page Generate PDF

 

NACIONALNI AKCIONI PLAN KORIŠĆENJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA DO 2020. GODINE

Shodno Zakonu o energetici i Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, Vlada Crne Gore je 11. decembra 2014. godine, donijela Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine.

Nacionalnim akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine se definiše dinamika iskorišćenja prirodnih potencijala, kao i planirano korišćenje tehnologija potrebnih za zadovoljenje nacionalnog cilja udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

Nacionalni cilj korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koji predstavlja udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije, određen je za Crnu Goru u skladu sa Odlukom (2012/04/MC-EnC od 18. oktobra 2012. godine) donesenom na 10. sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice. Pomenuta Odluka obavezuje Crnu Goru da implementira Direktivu 2009/28/EC o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora u svoj zakonodavni sistem, kao i obavezu da ostvari nacionalni cilju iznosu od 33% do 2020. godine.

Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine (download)

National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro (download)

________________________________________________________________________

Program razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije definiše se na period od 10 godina u skladu sa Strategijom razvoja energetike, na osnovu člana 17 Zakona o energetici. Program razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije definiše dinamiku iskorišćenja prirodnih potencijala kao i planirano korišćenje tehnologija potrebnih za zadovoljenje nacionalnog cilja procentualnog udjela proizvedene energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj energetskoj potrošnji.

Naime, Crna Gora je Zakonom o energetici implementirala djelove EU direktive 2009/28/EC o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora iz oblasti električne energije i energije za grijanje i/ili hlađenje. Na osnovu ove direktive definisana je forma Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije (NREAP). NREAP definiše kako zemlje članice EU planiraju dostići nacionalni cilj udjela obnovljivih izvora do 2020. godine. Zemlje članice EU su NREAP dosavile u toku 2011. godine i isti se mogu naći na sljedećem linku.

Program razvija i korišćenja obnovljivih izvora energije se razvoja na formi NREAP. Rokovi za pripremu ovog plana su do kraja 2012. godine.

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055