OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Projekti Print this page Generate PDF

Crna Gora ima saradnju u oblasti energetike, kako kroz bilateralnu saradnju tako i kroz tehničku pomoć međunarodnih fondova i banaka. Na ovom sajtu možete naći detalje o projektima saradnje Sektora energetike Ministarstva ekonomije iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Sektor energetike je u proteklom periodu prihavtio tehničku pomoć za pripremu i savjetovanje vezano za regulativni i strateški okvir od strane EBRD, Svjetske banke, i njemačke agencije CIM.

U oblasti hidroenergije tehnička pomoć se koristi kroz projekat implementiran od strane UNDP, kroz projekte finansirane od strane EBRD, kao i projekat finansiran od strane Kraljevine Norveške.

U oblasti energije vjetra Sektor energetike ima saradnju sa međunarodnim institucijama kroz Powered IPA Adriatic projekat.

Korišćenje biomase u energetske svrhe se razvija kroz projekat Fodemo kao i projekat SNV koji je zaključen 2012. godine. Korišćenje bioenergije za proizvodnju biogoriva, kao i regulativni i strateški okvir za korišćenje energije u saobraćaju predmet je IPA 2011 projekta koji počinje sa implementacijom krajem 2012. godine.

Razvoj energetike predstavlja planiranje sistemskog pristupa, stoga Sektor energetike ima veliku pomoć pri planiranju razvoju elektroenergetskog sistema za distribuirane izvore, kako kroz projekat implementiran od strane UNDP, tako i kroz projekat pomoći italijanske vlade koji počinje 2012. godine.

Međutim razvoj energetike se ne moće planirati bez razvoja energetike na lokalnom niovu što predstavlja način odrćivog razvoja energetike. Ovaj koncept podržan je planiranom realizacijom projekta bilateralne saradnje sa Kraljevinom Norveškom kao i projekta IPA 2012 koji je prošao inicijalne potvrde.

Informisanje javnosti o aktivnostima iz oblasti obnovljivih izvora energije radi se kroz realizaciju ove internet prezentacije, kao i realizacijom projekta info centara o odrćivom korišćenju energije realizovanom od strane GIZ/CIM.

Konačno, pored gore pomenutih projekata, Sektor energetike Ministarstva ekonomije je raspoložen za dalju saradnju sa mogućim donatorima i međunarodnim institucijama iz oblasti obnovljivih izvora energije. Predlozi za ovu saradnju mogu se naći na sljedećem linku.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17591 | Ukupan broj posjeta: 1571226