OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Regualtivni okvir Print this page Generate PDF

U toku 2009-2010. godine Sektor energetike Ministarstva ekonomije je imao tehničku podršku konsultantske kuće ECA omogućenu od strane BERD, a koja se odnosila na:

  • preporuke za određivanje otkupne cijene električne energije;
  • pregled stanja priključenja malih hidroelektrana na elektroenergetski sistem;
  • ekonomski uticaj dostizanja nacionalnog cilja i primjene otkupnih cijena električne energije;
  • pregled trenutnih koncesija;
  • mogućnosti korišćenja skraćenih procedura za autorizaciju energetskih projekata;
  • preporuke za podsticanje sistema za proizvodnju toplote.

Pored toga, konsultati su imali davali i komentare na nacrte podzakonskih akata u pripremi od strane Ministarstva ekonomije. Prezentacija rezultata ove tehničke pomoći u prisustvu relevantnih energetskih institucija predtsvaljena je u decebru 2010. godine.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747