OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Strategija razvoja energetike Print this page Generate PDF

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE-BIJELA KNJIGA

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. jula 2014. godine donijela Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Izvještajem sa javne rasprave. 
 
U Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga se obrađuju svi potencijali koji spadaju u sektor energetike i to: ugalj, nafta i gas, elektroenergetika, daljinsko grijanje, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije itd. Takođe su u određenoj mjeri obrađeni i bitni razvojni energetski projekti kao što su: TE Pljevlja II, HE Morača i Komarnica, Visokonaponski interkonektivni podmorski kabal između Crne Gore i Italije, Jadransko – Jonski gasovod, male hidroelektrane, vjetroelektrane itd.
 
Nakon usvajanja Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine od strane Vlade, pristupiće se pripremi Akcionog plana za implementaciju Strategije za prvi petogodišnji period (2015. – 2019.).
 
Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Bijela knjiga (download)

_________________________________________________________________________

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine je dokument koji postavlja konkretne ciljeve i definiše mehanizme za prelazak od klasičnog podrazumijevanja snabdijevanja potrošača energijom ka sigurnom, konkurentnom i za okolinu prihvatljivom snabdijevanju energetskim uslugama. Strategija postavlja opredjeljenja i mehanizme za promjenu razumijevanja uloge i značaja energije u razvoju proizvodnje i infrastrukture, odredjuje smjernice razvoja energetskog sektora Crne Gore na način da privuče investitore zainteresovane za ulaganja u ovaj sektor, a na dugi rok Strategija ima za cilj rast zaposlenosti, smanjenje siromaštva i podizanje nivoa ukupnog blagostanja stanovništva.

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine je usovjena krajem 2007. godine. Strategija postavlja osnovne smjernice energetskog progresa i održivog razvoja, kao što su:

  1. povećanje energetske efikasnosti;
  2. veće korišćenje obnovljivih izvora energije;
  3. revitalizacija postojećih i izgradnja novih elektroenergetskih objekata;
  4. postizanje balansa između energetskog razvoja i zaštite životne sredine.

Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine

The startegy for energy development until 2025

U toku 2011-2012. godine Crna Gora priprema Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, koja na osnovu Energetske politike Crne Gore do 2030. godine kao i dinamike implementacije prethodne strategije treba da isplanira dalji energetski razvoj Crne Gore i definiše prioritetne projekte. Predlog zelene knjige Strategije razvoja energetike do 2030. godine možete naći ovdje.

Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747