OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Strateški okvir Print this page Generate PDF

Crna Gora je prepoznala energetiku kao jedan od glavnih faktora ekonomskog razvoja. Crna Gora je u procesu harmonizacije energetskog sektora sa energetskom politikom EU, što se ogleda kako kroz značajne institucionalne i legislativne izmjene u ovoj oblasti tako i kroz prioritete definisane Energetskom politikom Crne Gore do 2030. godine.

Međutim, razvoj sektora energetike Crne Gore je sastavni dio održivog i regionalnog razvoja Crne Gore, definisanih relevantnim strategijama, dok direktno uzajamno utiče i na sektore vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, uređenja prostora, zaštite životne sredine kao i saobraćaja.

Pored toga, sektor energetike predstavlja jednog od najvećih proizvođača gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori, pa stoga aktivnosti koje postiču održivi razvoj energetike predstavljaju jedne od najznačajnijih mjera ka podsticanju razvoja ekološke Crne Gore.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 10 | Posjeta ovog mjeseca: 17608 | Ukupan broj posjeta: 1571243