OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Studijska posjeta malim hidroelektrana u Češkoj, Češka ambasada, 2010 Print this page Generate PDF

Delegacija Crne Gore, od šesnaest predstavnika Crne Gore koji se aktivno bave obnovljivim izvorima energije u Crnoj Gori, prije svega u oblasti malih hidroelektrana, je u periodu od 24.-28. oktobra posjetila Češku Republiku. Tokom ove studijske posjete, organizovane kroz projekat CEI HYDROMONTEENERGO, delegacija Crne Gore je imala priliku da posjeti nekoliko lokacija na području Češke Republike gdje je hidropotencijal vode u lokalnom vodovodu iskorišćen za proizvodnju električne energije, izgradnjom male hidroelektrane, dok se istovremeno voda koristi za sigurno i nesmetano napajanje pitkom vodom lokalnog stanoviništva.

Pored toga, tokom ove prosjete prisutni su imali priliku i da posjete novoinstalisanu malu hidroelektranu, koja je instalisana na cijevi za otok vode iskorišćene u redovnom radu obližnje termoelektrane na ugalj Melnjik instalisane snage 1000 MW, posjete laboratorije Češkog tehničkog fakulteta u Pragu, razgovaraju o energetskoj strategiji Češke Republike sa Romanom Portužak, direktorom Sektora energetike, češkog Ministarstva industrije i trgovine kao i da razgovaraju sa predstavnicima jedne od najvećih projektanskih kuća u Evropi koja se bavi hidrologijom, Hidroprojekt. Samim tim, delegacija Crne Gore je upoznata sa konkretnik primjerima izgrandje malih hidroelektrana na vodovodima, ulogom češkog tehničkog univerziteta kroz istraživanje i saradnju kako sa projektantskim kućama tako i sa Vladom Češke Republike, i sa planovima Vlade Češke Republike u sektoru energetike a u cilju energetske sigurnosti i poštovanja ekološke i energetske politike Evropske Unije. Crnogorska delegacijaje uključivala je predsjednike nekoliko sjevernih opština, predstavnike Univerziteta Crne Gore, predstavnike Ministarstva ekonomije, predstavnika HMZCG, projektante, građevinare, kao i arhitekte, odnosno ljude iz oblasti koje će biti važni pri realizaciji projekata malih hidroelektrana u Crnoj Gori.


Ovom posjetom prisutni su se upoznali sa trenutnim stanjem malih hidroelektrana u Republici Češkoj, kao i uvjerili da se hidropotencijal može iskoristiti za proizvodnju električne energije ne samo na vodotocima, već i sistemima postojeće infrastrukture. Kroz projekat CEI HYDROMONTEENERGO, trenutno se vrši proračun i izrade Studija izvodljivosti izgradnje malih hidroelektrane instalisane snage do 0.5 MW na postojećim infrastrukturama, odnosno vodovodima za pet sjevernih opština, i to: Andrijevica, Plav, Pljevlja, Berane i Mojkovac. Cilj projekta je da se iskoristi iskustvo u Republici Češkoj i da se pokaže koja su tehnički, ekonomoski i naravno ekološki najefikacija rješenja za izgradnju malih hidroelektrana na ovim lokacijama, kao i da se projekti predstave potencjalnim investitorima sa ciljem kvalitetne i brže realizacije istih. stanovništvu.

(Pogledajte foto priču.)

Trenutno posjetilaca: 8 | Posjeta ovog mjeseca: 17599 | Ukupan broj posjeta: 1571234