OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Studijska posjeta – Slovenija/Austrija 2010. godine Print this page Generate PDF

U julu 2010. godine kancelarija UNDP u Crnoj Goru je putem ovog projekta organizovala studijsku posjetu lokacijama malih hidroelektrana u Sloveniji i Austriji, u cilju prezentovanja najboljih svjetskih praksi iz ove oblasti. Grupu su sačinjavali predstavnici: državnih institucija, lokalnih samouprava, biznis i civilnog sektora, a posjećene su brojne lokacije na Pohorju u Sloveniji i Štubenbergu i Feldbahu u Austriji.

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 17602 | Ukupan broj posjeta: 1571237