OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Studijska posjeta Sloveniji za projekte korišćenja biomase, SNV, 2011 Print this page Generate PDF

Holandska razvojna agencija u Crnoj Gori, SNV je u novembru 2011. godine organizovala Studijsku posjetu Sloveniji u cilju pokazivanja primjera dobre prakse iz oblasti korišćenja drvne biomase u energetske svrhe. U posjeti su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, šumarskog sektora, privatnih vlasnika šuma, privrednika zainteresovanih za razvoj industrije drvnog godriva kao i predstavnici ministarstava. Prilikom studijske posjete, posjećene su ne samo šume gdje se dalo primjetiti uticaj i način održavanja šuma i pošumljavanja već i kompanija Biomasa, koja se bavi ne samo projektovanjem, već i izgradnjom i odrćavanjem sistema daljinskog grijanja, njihov pogon za daljinsko grijanje, kao i nekoliko primjera poljoprivrednika i ugostitelja koji ne samo da koriste sisteme grijanja na biomasu za sopstvenu potrošnju već su našli i koristi da uz pomoć Vlade Slovenije organizuju mehanizaciju za proizvodnju sječke i njenu dalju distribuciju korisnicima. Konačno predastavnici Crne Gore su tokom cijelog puta bili u pratnji predstavnika Uprave za šume Slovenije pa su pri kraju puta i posjetili samu zgradu Uprave za šume, njihove laboratorije za testiranje kvaliteta drvnih goriva i upoznali se sa njihovim tekućim i daljim aktivnostima.

Foto priča

 

Trenutno posjetilaca: 0 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747