OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Šumarstvo i drvno-prerađivačka industrija Print this page Generate PDF

Šumarstvo i drvno-prerađivačka indsutrija predstavljaju najvažniji izvor biomase u Crnoj Gori. Potencijal za korišćenje nus produkta održavanja šuma i drvno-prerađivačke indsutrije za energetske potrebe predstavljeno je Studijom mogućnosti i prepreka razvoja tržišta biomase u Crnoj Gori.  Ova vrsta biomase može se koristiti za proizvodnju toplote ili električne energije kao i za proizvodnju drvnog goriva. Trenutno se u Crnoj Gori najviše koristi ogrijevno drvo za proizvodnju toplote.

U proteklom periodu urađen je Nacionalni inventar šuma, čiji konačni rezultati bi trebali dati potpunu sliku o trenutnom stanju šuma u Crnoj Gori, pa samim tim i detaljniju sliku o korišćenju i mogućnosti korišćenja nus produkta/ostatka iz šuma za energetske potrebe. Šume čine cca 60 % teritorije Crne Gore, od čega cca 70 % čine državne, a 30 % privatne šume. Korišćenje državnih šuma u Crnoj Gori predstavlja koncesionu djelatnost, gdje se većina državnih šuma trenutno već nalazi pod koncesijom. Stoga dodatno iskorišćenje ostatka/nus prodrukta šumarstva može raditi postojeći koncesionar ili može biti povjereno drugoj kompaniji u dogovoru sa postojećim koncesionarom.

Nus produkt drvno-prerađivačke indsutrije, ako nije iskroišćen može samo predstavljati ekološki problem pri odlaganju. Međutim ova vrsta biomase je odličan resurs za proizvodnju drvnog goriva.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224