OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tekući projekti (Otpad) Print this page Generate PDF

JP Deponija d.o.o., Glavni grad već ima izgrađenu i prekrivenu jednu kadu u kojoj se hvata biogas. Deponija u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti a uz pomoć italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more je pripremila studiju izvodljivosti izgradnje kogeneracijskog postojenja. Aktivnosti su u toku za dalju realizaciju ovog projekta.

Trenutno posjetilaca: 10 | Posjeta ovog mjeseca: 17610 | Ukupan broj posjeta: 1571245