OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender I mHE Print this page Generate PDF

Na osnovu člana 15 Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga (''Sl. list RCG'', br. 30/02) i člana 7 stav 1 Uredbe o načinu i uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama ("Sl. list RCG", br. 70/06), Ministarstvo za ekonomski razvoj je, uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za vode, objavilo Javni poziv zainteresovanim investitorima za dodjelu koncesija po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori.

Javni poziv, uputstvo, ugovor i prilozi uz ponudu

OPIS VODOTOKA

Vodotoci su odabrani na osnovu dosadašnih istraživanja, studija, projekata, idejnih. rješenja, pojedinačnih inicijativa zainteresovanih investitora i ukupnih stručnih sagledavanja o raspoloživim potencijalima za istraživanja i izgradnju mHE.Prethodno su provedene analize sa aspekta usaglašenosti vodotoka sa: prostornim planom, Vodoprivrednom osnovom Crne Gore, odnosno planom korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju el.energije, tehničkim uslovima, normativima i standardima za projektovanje i izgradnju mHE i propisima iz oblasti zaštite životne sredine, kao i mogućnosti prikljućenja na elektroenergetski sistem.Opis pojedinih vodotoka sa relevantnim karakteristikama i ograničenjima za korišćenje, koja proističu iz prostorno planske, vodne, ekološke i druge relevantne dokumentacije nalazi se u Prilogu-OPIS VODOTOKA i Karta Crne Gore sa vodotocima koji su predmet Javnog poziva.

Vodni potencijal vodotoka za korišćenje se utvrñuje uz uvažavanje postojećih, stečenih prava. Takoñe se daju i mišljenja: Ministarstva turizma i zaštite životne sredine, Uprave za vode Republike Crne Gore.

Opis vodotoka

Ovim Javnim pozivom i Tenderskom dokumentacijom  obuhvaćena su 43 vodotoka. Međutim od 43 vodotoka koncesije su dodijeljene na 8 vodotoka potpisivanjem Ugovora o koncesiji 26. 09. 2008. godine od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i sledećih koncesionara:

Vodotok: Babinopoljska - pritoka Lima-opština Plav
Koncesionar: „Kroling“ DOO - Danilovgrad;

Vodotok: Grlja - pritoka Lima - opština Plav
Koncesionar: „Energie Zotter Bau“ GmbH & Co KG-Judenburg, Austrija;

Vodotok: Bistrica - pritoka Lima - opština Berane i Andrijevica
Koncesionar: „Hidroenergija Montenegro“ DOO - Berane;

Vodotok: Šekularska - pritoka Lima - opština Berane i Andrijevica
Koncesionar: „Hidroenergija Montenegro“ DOO - Berane;

Vodotok: Bistrica-desna pritoka Lima - pritoka Lima-opština Bijelo Polje
Koncesionar: „Haider Extrem Energy“- Sarajevo;

Vodotok: Bjelojevićka - pritoka Tare - opština Mojkovac
Koncesionar: „Haider Extrem Energy“ - Sarajevo;

Vodotok: Crnja - pritoka Tare-opština Kolašin
Koncesionar: „Dekar“ DOO - Podgorica;

Vodotok: Zaslapnica - opština Nikšić
Koncesionar: „Bast“ DOO – Nikšić.

Ugovori o koncesiji se realizuju kroz pet faza. Koncesionari su završili sa fazom istraživanja i izrade idejnih rješenja, odnosno I fazom, dok se neki nalaze u II fazi, dobijanja građevinske dozvole, a neki u III fazi, odnosno fazi izgradnje objekata.  Početak II faze projekata je kasnio preko dvije godine, u mogome zbog nepostojanja adekvatnih usvojene prosotorno planske dokumentcije, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata usvojenom krajem 2008. godine.

Stoga je na inicijativu Ministarstva ekonomije i Ministarstva uređenja prosotora i zaštite životne sredine, Vlada Crne Gore 29. jula 2010 godine donijela Zaključke kojima se obavezuje Ministarstvo uređenja prosotora da uz pozitivno mišljenje Ministarstva ekonomije na idejna rješenja kao i saglasnosti opština na čijoj teritoriji se realizuju koncesione djelatnosti, izdaju urbanističko-tehnički uslovi na osnovu Prostornog plana Crne Gore. Urabnističko-tehnički uslovi za vodotoke su izdavati 2010-2011. godine čime su koncesionari ušli u II fazu. Na osnovu izdatih uslova do sredine 2012. godine je izdato devet građevinskih dozvola na pet vodotoka, čime se krenulo u fazu izgradnje objekata.

Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055