OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender IV mHE - 2015 Print this page Generate PDF

KONCESIONI AKT I PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

KONCESIONI AKT

Koncesioni akt definiše proceduru, sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Ovaj dokument definiše aktivnosti ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar u vrijeme obavljanja koncesionih djelatnosti.

Koncesioni akt mozete preuzeti na ovom linku

PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

  • Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2007. godine link,
  • Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2009. godine link ,
  • Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro ( mHE) u Crnoj Gori, Hidrološki sektor HMZCG, 2008. godine link,
  • Gruba preliminarna analiza hidropotencijala Štitarice za jasno definisane dionice, Hidrološki sektor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godine link.

 

Priključak na elektro-distributivnu mrežu se vrši na način predstavljen u slijedećoj dokumentaciji:

 

  • Elaborat o uticaju priključenja mHE „Štitarica 1“ i mHE „Štitarica 2“ na elektrodistributivnu mrežu obrađen od Elektrotehničkog fakulteta – Podgorica 2015. godine link
  • Studija o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore od Milana Vidmara link .

 

 

 

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056