OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender VI mHE - 2016 Print this page Generate PDF

KONCESIONI AKT I PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

KONCESIONI AKT

Koncesioni akt definiše proceduru, sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Ovaj dokument definiše aktivnosti ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar u vrijeme obavljanja koncesionih djelatnosti.

Koncesioni akt mozete preuzeti na ovom linku

Concession Act can be downloaded at this  link

PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2007. godina,

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori (druga faza), Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2008. godina,

Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro ( mHE) u Crnoj Gori, Hidrološki sektor HMZCG, 2008. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Lještanice za usvojenu dionicu (KVZ: 1007 mnm-KMZ: 726 mnm), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Preliminarna hidrološka analiza oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mnm i proračun bruto energetskog potencijala, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bistrice na sljedećim dionicama 670-610 i 610-580 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Bjelojevićke rijeke na sljedećim dionicama 1373-1200, 1180-980 i 890-826  mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Sjevernice na sljedećim dionicama 460-416, 320-300 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bukovice na sljedećim dionicama 1200-1100, 1100-980 mnm,. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina.

 

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056