OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender vjetroelektrane 2009 Print this page Generate PDF

Ministarstvu ekonomije su u septembru 2009 godine dostavljeni Izvještaji analiza mjerenja potencijala vjetra na dva lokaliteta na teritoriji Crne Gore. U skladu sa Uredbom o vjetroelektranama, Ministratsvo ekonomije je, prije objavljivanja Javnog oglasa tražilo mišljenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i A.D. Prenosa.

Tokom perioda iščekivanja odgovora nadležnih institucija i formiranja njihovog mišljenja, Ministarstvo ekonomije je 30.09.2009. godine objavilo Poziv za izražavanje interesovanja investitorima zainteresovanim za izgradnju vjetroelektrana na koji se odazvalo 16 investitora.

Na poziv Ministarstva ekonomije, Odsjek za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, zainteresovanim domaćim i stranim investitorima sa iskustvom u oblasti obnovljivih izvora energije i korišćenja energije vjetra, da dostave Izraze interesovanja za izgradnju vjetroelektrana na lokacijama Možura i Krnovo, do predviđenog roka je stiglo 15 izraza interesovanja I to od sljedećih kompanija:

Suzlon wind Energy A/S (Danska); ABN Wind Energy S.r.l. (Italija); LUGANO L.t.d. (Italija); Končar Obnovljivi izvori d.o.o. (Hrvatska); NTE Energy development (Norveška); EDUINTER (Španija) Energopromimport (Rusija); Wpd Think energy Gmbh & Co. KG (Italija); Ostwind Group (Njemačka); Holrom Renewable Energy (Rumunija); AGSM ( Italija); Terna Energy SA (Grčka); WIND POWER SH.A Company (Srbija); Balkan Renewable Energy Development (Danska) i EPS (Sjedinjene Američke Države).

Rok za dostavljanje izraza interesovanja je istekao 30. 10. 2009. u ponoć.

Dostavljanje Izraza interesovanja od strane potencijalnih investitora ne obavezuje niti ograničava Ministarstvo ekonomije u izboru investitora za izgradnju vjetroelektrana u daljem postupku. Takođe, dostavljanje Izraza interesovanja od strane potencijalnih investitora ne ograničava ni pravo ostalih zainteresovanih da se jave na oglas za izgradnju vjetroelektrana.

Izraz interesovanja je trebalo da sadrži informacije o finansijskim i operativnim resursima, kao i listu i rezime relevantnih projekata i iskustava u ovoj oblasti.

Nakon dobijanja pozitivnih mišljenja Ministarstvo ekonomije je 24. decembra 2009. godine objavilo Javni oglas za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrana i zakup zemljišta za lokalitete Možura, Opštine Ulcinj i Bar za vjetroelektranu instalisane snage 46 MW i Krnovo, Opštine Nikšić i Šavnik za vjetroelektranu instalisane snage 50 MW.

Procedura javnog nadmetanja zaključena je potpisivanjem Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane instalisane snage 46 MW za lokalitet Možura, Opština Ulcinj i Bar, 05. jula 2010. godine sa konzorcijumom kompanije Fersa Energias Renovables, S.A., Španija i Čelebić D.O.O.. Takođe, 05. avgusta 2010. godine potpisan je Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane instalisane snage 50 MW za lokalitet Krnovo, Opština Nikšić i Šavnik sa konzorcijumom kompanije Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Japan i Ivicom Consulting GmbH, Austrija.

U skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore od 29. jula 2010. godine, Ministratsvo uređenja prostora i zaštite životne sredine je, uz pozitivno mišljenje Ministarstva ekonomije i saglasnosti opština Ulcinj i Bar, 5. novembra 2010. godine izdalo Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Realizacija projekata vjetroelektrane na Možuri I Krnovu će se odvijati u toku 2011.  i 2012. godine, a trebali bi početi sa proizvodnjom električne energije najkasnije u 2013. godini.

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056