OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tenderi Print this page Generate PDF

U skladu sa Akcionim planom 2008-2012 Ministarstvo ekonomije je do sada sprovelo tri javna nadmetanja, i to dva za izbor investitora za davanje koncesije za izgradnju malih hidroelektrana, u skladu sa Zakonom o koncesijama i jedna za ozbor investitora za zakup zemljišta i izgradnju vjetroelektrana, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Javni poziv kojim je započeta tenderska procedura Tendera I objavljen je 19. novembra 2007. godine sa ciljem dodjele koncesija po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Javnim pozivom i Tenderskom dokumentacijom obuhvaćena su 43 vodotoka. Nakon sprovođenja tenderske procedure dodjeljene su koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na 8 vodotoka i to šest koncesionara sa kojima je Ministarstvo za ekonomski razvoj potpisalo Ugovor o koncesiji 26.09.2008 godine. Dati koncesionari završili su fazu istraživanja i izrade idejnih rješenja na vodotocima (faza I) i nalaze se u fazi dobijanja gradjevinske dozvole (faza II), dok su četiri koncesionara dobili i prvih 8 graževinskih dozvola i tako ušli u fazu izgradnje objekta (fazu III). Izgradnja malih hidroelektrana po ovim ugovorima očekuje se u toku 2012-2014 godine.

Javni oglas kojim je započeta tenderska procedura Tendera II objavljen je 15. septembra 2009. godine. Predmet javnog nadmetanja je bilo 10 hidrološki istraženih vodotoka, od strane HMZCG. Tenderska procedura je završena dodjeljivanjem koncesija za 5 vodotoka i to potpisivanjem Ugovora o koncesiji 17., 23. i 30. septembra 2010. godine. S obzirom na proceduru javnog nadmetanja koja se u mnogome razlikovala od procedure praćene za sprovođenje prvog javnog nadmetanja, koncesinarima sa Tendera II period koncesije počinje trajati izdavanjem urbanističko-tehničkih uslova. Za sada su izdati UTU na jednom vodotoku i to vodotok Trepačka rijeka, gdje se koncesionar nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije i dobijanja građevinske dozvole (fazi I).

Pored toga, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o vjetroelektranama, a na osnovu pozitivnog mišljenja ministarstva odgovornog za uređenje prostora i operator prenosnog sistema, Ministarstvo ekonomije je 24. decembra 2009. godine objavilo Javni oglas za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrane i zakup zemljišta na lokalitetima Možura, Opštine Ulcinj i Bar i Krnovo, Opštine Nikšić i Šavnik.  Na osnovu javnog nadmetanja, Ministarstvo ekonomije je 05. jula 2010. godine potpisalo Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane za lokalitet Možura sa konzorcijumom kompanija Fersa Energias Renovables, S.A., Španija i Čelebić d.o.o., a 05. avgusta 2010. godine Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane za lokalitet Krnovo sa konzorcijumom kompanije Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Japan i Ivicom Consulting GmbH, Austrija. Projekti se trenutno nalaze u fazi dobijanja neophodnh saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole.Izgradnja ovih objekata očekuje se u periodu 2013-2015. godine.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 17591 | Ukupan broj posjeta: 1571226