OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Urbanističko-tehnički uslovi Print this page Generate PDF

Urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: UTU), odnosno smjernice za izgradnju objekta predstavljaju prvi korak ka dobijanju građevinske dozvole. UTU se izdaju, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata na osnovu usvojene prostorno-planske dokumentacije.

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata je usvojen krajem 2008. godine, a jedinice lokalne samouprave su imale rok dok kraja 2009. godine, produžen na rok do kraja 2012. godine da usvoje prostorno urbanistički plan lokalnih samouprava. Kako do 2010. godine ni jedna od opština na čijim teritorijama je Vlada Crne Gore dodijelila koncesije za izgradnju malih hidroelektrana 2008. godine nije imala usvojenu prostorno-plansku dokumentaciju, na inicijativu ministarstva odgovornog za oblast energetike i ministarstva odgovornog za uređenje prostora, Vlada Crne Gore je usvojila Zaključke od 29. jula 2010. godine kojim je obavezala ministarstvo odgovorno za uređenje prostora da, na osnovu pozitivnog mišljenja ministarstva odgovornog za poslove energetike i relevantne jedinice lokalne samouprave, izda UTU na osnovu Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, za projekte izgradnje malih hidroelektrana po Tenderu I  i projekte izgradnje vjetroelektrana po Tenderu za vjetroelektrane.Tender vjetroelektrane 2009

Kako se dinamika usvajanja prostorno planske dokumentacije nije znatno poboljšala, Vlada Crne Gore je 20. oktobra 2011. godine donijela Zaključke kojim je obavezala Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, na osnovu mišljenja Ministarstva ekonomije i releavntne jedinice lokalne samouprave, razmotre izdavanje UTU na osnovu Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine za projekte izgradnje malih hidroelektrana na osnovu Tendera II,  osim Trepačke rijeke koja je predviđena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi.

Pregled trenutnog stanja prostorno planske dokumentacije sa aspekta inkorporiranja mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije urađen je krajem 2011. godine putem projekta UNDP.   Takođe početkom 2011. godine su putem istog projekta urađene Smjernice za izgradnju malih hidroelektrana koje bi trebale biti uključene pri izradi prostorno planske dokumentacije. Ministarstvo ekonomije ove smjernice upućuje lokalnim samoupravama, obrađivačima i Ministarstvu održivog razvoja i turizma prilikom izrade određen prostornog plana za koji se iste smatraju relevantnim.

Trenutno posjetilaca: 11 | Posjeta ovog mjeseca: 17610 | Ukupan broj posjeta: 1571245