OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Velike HE Print this page Generate PDF

Strategija razvoja energetike Crne Gore definiše dinamiku i prioritete pri valorizaciji glavnih riječnih slivova za izgradnju konvencionalnih hidroelektrana. Vodoprivredna osnova Crne Gore definiše predložena tehnička rješenja. Crna Gora dijeli hidropotencijale rijeka Lim i Ćehotina sa susjednim zemljama, odnosno Srbijom i Bosnom i Hercegovinom gdje bi iskooridinirana valorizacija značila optimalna rješenja.

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine definiše kao prioritete izgradnju hidroelektrana na Morači i Komarnici kao najistraženije vodotoke.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 17590 | Ukupan broj posjeta: 1571225