OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Višenamjensko korišćenje mHE Print this page Generate PDF

Kroz projekat je izrađen Priručnik za višenamjensko korišćenje malih hidroelektrana.

Nakon  seta posjeta i detaljnih mjerenja  izabrane lokacije, prof. Nikola Čupin je pripremio izvještaj o dodatnoj ekonomsku valorizaciju lokacija pogodnih za izgradnju malih hidro elektrana, Pilot projekat  Mojanska rijeka-Peručica-Zlorečica u opštini Andrijevica. U ovom izvještaju se detaljno opisuju mogućnosti razvoja pomenute lokacije, uključujući I hidorpotencijal, ali sa posebnim akcentom na dodatnu ekonomsku valorizaciju okoline lokacije.

Trenutno posjetilaca: 7 | Posjeta ovog mjeseca: 17601 | Ukupan broj posjeta: 1571236